Privātuma nosacījumi

Datu pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis: SIA 1tehnika.lv, reģistrācijas Nr.40203373143, Juridiskā adrese: Jāņa Endzelīna iela 32 - 22, Rīga, LV-1029.

Saziņai ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos izmantojiet e-pastu [email protected]. Izmantojot šo e-pastu vai vēršoties mūsu juridiskajā adresē, varat precizēt informāciju par personas datu apstrādi. 

Izmantojot mūsu veikala pakalpojumus un veicot preču iegādi, Jūs piekrītat savu personu datu apstrādei un glabāšanai.

SIA SIA 1tehnika.lv (turpmāk tekstā  – “mēs”, “mūs” “mums”, “mūsu”) apņemas apstrādāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami pasūtījumu apstrādei, normatīvo aktu prasību un līgumsaistību izpildei, kā arī leģitīmo interešu nodrošināšanai. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem tiesību aktiem, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību.

Mēs esam veikuši nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību, kas nodrošina Jūsu personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.


Personas datu apstrādes nolūki

Mēs saglabājam Jūsu vārdu, uzvārdu, lai identificētu Jūs kā potenciālu vai reālu pircēju.

Mēs saglabājam Jūsu vārdu, uzvārdu un e-pastu, lai nosūtītu Jums darījumu un administratīvo komunikāciju materiālus, piemēram, veiktās reģistrācijas vai pirkuma apstiprinājumu, atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, vai sīkāku informāciju par preces piegādi.

Mēs saglabājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, adresi un e-pastu, reģistrējoties mūsu veikalā, tādā veidā nodrošinot iespēju Jums ātrāk noformēt pirkumus, redzēt pirkumu vēsturi un saņemt informāciju par piemērotiem izdevīgiem piedāvājumiem.

Mēs saglabājam Jūsu vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, dzīvesvietas adresi un norēķinu informāciju, lai izrakstītu rēķinu, nodrošinātu preces piegādi un izpildītu citas no noslēgtā Līguma izrietošās saistības.

Mēs saglabājam Jūsu e-pasta adresi, kā arī citu sniegto informāciju, lai sniegtu atbildes uz Jūsu jautājumiem, aizpildot mūsu mājaslapas saziņas sadaļu, tieši sazinātos ar mums telefoniski vai elektroniski. Šie dati tiks izmantoti tikai, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem.

Jūs jebkurā laikā varat saņemt atskaiti par mūsu saglabātajiem Jūsu privātajiem datiem savā profilā vai izdzēst tos, liekot sevi "aizmirst".


Atgādinājums par nepabeigtu pirkumu

Informējam, ka varam izsūtīt e-pastu 72 h laikā no brīža, kad nebūsiet pabeidzis noformēt pirkumu mūsu veikalā. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka Jūs nav skārušas tehniskas problēmas pirkuma veikšanas brīdī un atsauktu preces rezervāciju.


Personas datu glabāšanas laiks

Mēs Jūsu personas datu glabāsim tik ilgi, cik nepieciešams minēto apstrādes mērķu sasniegšanai, ja vien ilgāka to glabāšana nav noteikta vai atļauta ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem. Ja datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu, tad dati tiks apstrādāti, kamēr Jūsu piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.


Personas datu nodošana

Lai pildītu savas saistības pret Jums, mēs varam nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi mūsu uzdevumā, piemēram, IT infrastruktūras izstrādātājam un uzturētājam, mārketinga aģentūrām, līzinga kompānijām, kurjerdienestiem u.c.  Šiem uzņēmumiem, saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts aizsargāt Jūsu personas datus un apstrādāt tikai saskaņā ar mūsu norādītajiem mērķiem.

Pēc pieprasījuma  mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai  nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

Personas datu apstrādes vieta

Mēs, galvenokārt,  apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ, un Jūsu personas dati netiek nosūtīti vai apstrādāti valstī, kas atrodas ārpus ES/EEZ, izņemot gadījumus, kad ar sīkfailu starpniecību veicam Personas datu apstrādi. 

Bērni

Mēs nesniedzam pakalpojumus nepilngadīgā personām. Gadījumā, ja mēs uzzināsim, ka esam ieguvuši un apstrādājam nepilngadīgo personu datus, mēs veiksim attiecīgas darbības, lai izdzēstu šos personas datus.


Jūsu tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

Jums saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem ir tiesības:

1)     piekļūt saviem personas datiem un saņemt informāciju par to apstrād (vietnē savā profilā vai klātienē mūsu juridiskajā adresē)i;

2)     pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus, vai izlabot tos pašam, piesakoties savā profilā;

3)     dzēst savu personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums mums pieprasa saglabāt datus (vietnē savā profilā vai klātienē mūsu juridiskajā adresē);

4)     atsaukt iepriekš sniegtu piekrišanu datu apstrādei, datus izdzēšot;

5)     ierobežot savu datu apstrādi -  tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus;

6)     pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

7)     vērsties Datu valsts inspekcijā.


Mēs varam veikt izmaiņas Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā. Jūs esat atbildīgs periodiski pārlasīt šo Privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

Privātuma politikā pēdējo reizi izmaiņas veiktas 2020. gada 22. maijā.